در حال نمایش 2 نوشته (از کل 2)
 • نویسنده
  نوشته ها
 • #29677

  Zantium
  مشارکت کننده

  سلام چطور میشه یه پست تایپ ساخت؟

  #29689

  سعید شعبانی
  سرپرست کل

  برای ساخت پست سفارشی یا همون post type شما هم به صورت دستی کدهای اون را بنویسید هم با استفاده از افزونه اونها را تعریف کنید. اگر به صورت دستی بخواهید این کار را انجام بدید بهترین منبع مستندات وردپرس در این زمینه هست که در لینک register post type قابل دسترس می باشد. مثلا برای پست سفارشی book می تونید کدهای زیر را در فایل فانکشن قالب قرار بدید.

  add_action( 'init', 'codex_book_init' );
  /**
   * Register a book post type.
   *
   * @link http://codex.wordpress.org/Function_Reference/register_post_type
   */
  function codex_book_init() {
  	$labels = array(
  		'name'        => _x( 'Books', 'post type general name', 'your-plugin-textdomain' ),
  		'singular_name'   => _x( 'Book', 'post type singular name', 'your-plugin-textdomain' ),
  		'menu_name'     => _x( 'Books', 'admin menu', 'your-plugin-textdomain' ),
  		'name_admin_bar'   => _x( 'Book', 'add new on admin bar', 'your-plugin-textdomain' ),
  		'add_new'      => _x( 'Add New', 'book', 'your-plugin-textdomain' ),
  		'add_new_item'    => __( 'Add New Book', 'your-plugin-textdomain' ),
  		'new_item'      => __( 'New Book', 'your-plugin-textdomain' ),
  		'edit_item'     => __( 'Edit Book', 'your-plugin-textdomain' ),
  		'view_item'     => __( 'View Book', 'your-plugin-textdomain' ),
  		'all_items'     => __( 'All Books', 'your-plugin-textdomain' ),
  		'search_items'    => __( 'Search Books', 'your-plugin-textdomain' ),
  		'parent_item_colon' => __( 'Parent Books:', 'your-plugin-textdomain' ),
  		'not_found'     => __( 'No books found.', 'your-plugin-textdomain' ),
  		'not_found_in_trash' => __( 'No books found in Trash.', 'your-plugin-textdomain' )
  	);
  
  	$args = array(
  		'labels'       => $labels,
  		'public'       => true,
  		'publicly_queryable' => true,
  		'show_ui'      => true,
  		'show_in_menu'    => true,
  		'query_var'     => true,
  		'rewrite'      => array( 'slug' => 'book' ),
  		'capability_type'  => 'post',
  		'has_archive'    => true,
  		'hierarchical'    => false,
  		'menu_position'   => null,
  		'supports'      => array( 'title', 'editor', 'author', 'thumbnail', 'excerpt', 'comments' )
  	);
  
  	register_post_type( 'book', $args );
  }

  همچنین ابزار های آنلاینی هم هستند که با دادن اطلاعات پست سفارشی کدهای اون را تولید می کنند و شما می تونید اون کدها را در فانکشن استفاده کنید. اگر هم به صورت دستی نخواستید این کار را انجام بدید می تونید از افزونه هایی مثل Custom Post Type UI استفاده کنید.

در حال نمایش 2 نوشته (از کل 2)

انجمن ‘وردپرس’ برای جستار ها و پاسخ ها جدید بسته است.